150. rocznica urodzin Sługi Bożej Franciszki Marii Witkowskiej

Kontemplacja Oblicza Bożego

Ja bym chciała, żeby to Oblicze ukryte w Przenajświętszym Sakramencie, było centrum, koło którego wszystko się obraca i do którego wszystko zmierza.

Sługa Boża Maria Witkowska
Biurko - ołtarzyk
Ołtarz w kształcie biurka z ukrytym w nim tabernakulum

Rozpalić w sercu miłość

Ojciec Honorat w swoim Notatniku duchowym opisuje jak poczuł niemal dotykalnie jakby Oblicze Boże na nim spoczęło…. W duchu wdzięczności czuł się w obowiązku rozszerzać chwałę Jego. To pociągnęło go do rozszerzania czci Oblicza Pańskiego i zachęcania innych do tego nabożeństwa. Trzy lata po założeniu naszego Zgromadzenia, w 1890 roku, o. Honorat wydał książkę Okaż nam Oblicze Twoje, która zawiera nabożeństwo wynagradzające do Oblicza Pańskiego. Są w niej zawarte przepiękne modlitwy o charakterze adoracyjnym i wynagradzającym. W dedykacji do książki między innymi pisze do Maryli: Niech Pan Jezus obróci na Ciebie najłaskawsze swoje Oblicze i niech wejrzeniem swoim rozpala w sercu Twoim coraz gorętszą miłość ku sobie. Matka Maryla na to zaproszenie odpowiedziała wielkodusznie.

Cześć Obliczu Przenajświętszemu

Maryla z wielką gorliwością przyjęła nabożeństwo do Oblicza Pańskiego. Sama rozmiłowała się w Najświętszym Obliczu ukrytym w Eucharystii i zachęcała do tego drugich. Całymi godzinami trwała na adoracji wpatrując się z miłością w Jezusa. To nabożeństwo dawało jej moc i siłę do pokonywania codziennych trudności i trwania w całkowitym oddaniu się Bogu. Pisała: Ja bym chciała żeby to Oblicze ukryte w Przenajświętszym Sakramencie było centrum, koło którego wszystko się obraca i do którego wszystko zmierza. Mamy się uświęcać przez naśladowanie życia pracowitego Pana Jezusa – więc praca nasza powinna mieć nadprzyrodzone pobudki, powinna być wykonywana (…) w duchu wynagradzania Przenajświętszemu Obliczu. Zachęcała siostry, by bezustannie adorowały Jezusa, czy to nawiedzając Najświętszy Sakrament, czy też w duchu wpatrując się w Nie, by Ono odwracało ich serca od świata i oczyszczało dusze.

Odpowiedź na znieważanie Pana Jezusa

Gorąca miłość do Pana Jezusa z jednej strony, a zniewagi jakie Pan Jezus otrzymuje od ludzi z drugiej strony, prowadziły Matkę Marylę do postawy wynagradzania. Swoją gorliwością, pokorą i zaparciem się siebie, chciała zadośćuczynić za oziębłość ludzi względem Boga. Zachęcała do tego siostry i widziała tego owoce. Zauważyła i doświadczała we wspólnocie zakonnej że: Cześć wynagradzająca Oblicza w Przenajświętszym Sakramencie już bardzo podniosła ducha wśród nas, to też nie trzeba jej usuwać na drugi plan, tylko wyraźnie przedstawić i określić, że stanowi część główną i że całe życie nasze ma być nią przeniknięte koniecznie to jest potrzebne jako bodziec bardzo skuteczny do pracy i życia wewnętrznego.

Wierna do końca

Z opowiadań sióstr wiemy, że jej ulubioną była pieśń Przecudna Twarzy Niebieskiego Mistrza wysławiająca Oblicze Pana Jezusa. W sercu tej młodej kobiety było ogromne pragnienie, aby całe życie i wszystko co czyni lub cierpi, było aktem wynagrodzenia. Pozostała wierna Jezusowi do końca. W ostatnich chwilach życia, jak podaje m. Helena Gałecka, serce rwało się do Boga, usta cicho szeptały wersety z Psalmów: Stęskniona dusza moja za Panem Bogiem żywym, kiedyż znów przyjdę i stanę przed Pana Obliczem. Siostry po śmierci matki Maryli odmawiając wezwanie i prośby, były pewne, że Matka Założycielka ogląda i wpatruje się w przecudne Oblicze Jezusa….

Wynagradzanie
Gdy inni Cię Jezu znieważają, my wynagradzać Ci chcemy.